CLIENT:
Barça TV

Barça TV – Porta 104

Producció de la careta principal pel programa de Barça TV. 2007.